5G en de Covid-19 link

 

Is onafhankelijk onderzoek nodig?

Covid-19 geen longontsteking?

In dit interview spreekt triple Board certified M. D. Zach Bush uit dat covid geen initiële longaandoening lijkt te zijn maar het beeld laat zien van de symptomen en het verloop van hoogteziekte: het gebrek aan opname capaciteit van het lichaam van zuurstof (vanaf 32 min. in het gesprek).

Zuurstofmoleculen veranderen onder invloed van 60 GHz

Als je deze informatie combineert met de wetenschap dat bij 60 GHz (een van de 5g frequentie spectra) zuurstofmoleculen in de lucht de uitgezonden frequentie absorberen waardoor de eigenschappen van de zuurstofmoleculen verandert (andere rotatie spin) dan kun je de vraag stellen of zuurstof moleculen onder die omstandigheden nog wel kunnen hechten aan de hemoglobine proteïnen op onze rode bloedlichaampjes.

 

Komt zuurstofopname in ons lichaam in gevaar bij 60 GHz?

Als die hechting niet of minder mogelijk is onder invloed van de 60 GHz pulsen bestaat de kans dat onze rode bloedlichaampjes zuurstofmoleculen niet meer (volledig) door ons lichaam kunnen transporteren, wat zou leiden tot zuurstofgebrek, hetgeen het ziektebeeld van hoogteziekte zou geven.

 

Deze 8 min durende video geeft een verwijzing naar wetenschappelijk bewijs voor de verandering die in zuurstofmoleculen optreedt onder invloed van 60 GHz.

 

Censuur en sociale stigma's

Het is opmerkelijk dat er flinke media censuur en sociale stigmatisering plaatsvindt op de koppeling van 5G aan Corona terwijl dit een evident onderzoeksgebied blijkt te zijn. Als er niets aan de hand is met 5G, waarom mag er dan niet openlijk over gediscussieerd worden?


Het filmpje van deze IC arts uit New York, die het hoogteziekte beeld bevestigt, werd meerdere keren van YouTube verwijderd. Waarom? Is het niet van essentieel belang dat - in tijden van een wereldwijde gezondheidscrisis - artsen zich vrij kunnen uiten om van en met elkaar te leren?

​​Wij pleiten voor een eerlijk en transparant openlijk debat en onderzoek naar de mogelijke bijdrage van 60 ghz aan het Covid-19 ziektebeeld

Steeds meer mensen staan op voor hun vrijheid

We realiseren ons hoe belangrijk het is om te leven in vrede, vrijheid, vitaliteit en saamhorigheid.

We zijn gemaakt om in liefde en nabijheid van elkaar samen te leven. Hier zeggen wij JA! tegen.


Dit is de plek waar wij onze bronnen verzamelen. Je bent welkom, kijk gerust mee.


Heb je feedback of wil je een bron met ons delen? Stuur ons een e-mail:

 

Contact@humanityunite.info