Het COVID-19 vaccin

Mag je hier ook 'Nee dank je' tegen zeggen?

 

Het Covid-19 vaccin is vanaf het begin de enige redding
De berichtgeving over de snelle verspreiding en het aantal te verwachten doden van het SARS-CoV-2 virus, met ziektebeeld Covid-19, boezemt in eerste instantie wereldwijd enorme angst in. Nadat de sterftecijfers vele malen lager uitvallen dan aanvankelijk verwacht, is er geen ruimte voor opluchting bij de overheid of in de media. De angst wordt verplaatst naar de te verwachten terugkomst van het virus. Doordat er veel meer mensen getest worden en daarmee meer positieve testen komen, lijkt het alsof het virus terugkomt. Dat het kan gaan om mensen die het virus al gehad hebben of om vals positieve uitslagen, is in de media niet terug te lezen. 

 

Waar in het begin nog gesproken wordt over het bereiken van groepsimmuniteit, wordt later de aanpak verplaatst naar het voorkomen dat we het virus krijgen. En hiervoor wordt het vaccin als enige redding gepresenteerd. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Een naam die in het kader van het vaccin voor Covid-19 veel genoemd wordt, is Bill Gates, een van de rijkste mensen op aarde. Hij wordt uitgenodigd voor talkshows en interviews. Hij is geen dokter, maar heeft veel invloed. Met zijn Bill & Belinda Gates Foundation is hij een van de grootste sponsors van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nadat America haar vertrouwen in de WHO opzegt. Alternatieven voor het vaccin
Het middel hydroxychloroquine in combinatie met zink blijkt in de praktijk effectief te zijn in de eerste fase van het ziekteproces. Op basis van een frauduleus onderzoek dat in de Lancet verschijnt, wordt het verboden om dit middel te gebruiken. Huisarts Rob Elens schrijft het middel voor op het moment dat hij tijdens de piek van de Coronabesmettingen zijn patiënten niet meer kan insturen naar het ziekenhuis. De patiënten die hij met deze combinatie behandelt, knappen zienderogen op. Minister Hugo de Jonge verbiedt echter het middel in te zetten omdat niet bewezen zou zijn dat het werkt. Hij pleit ervoor om eerst onderzoek te doen, wat in een acute pandemie een luxe is die je je niet kunt permitteren volgens Rob Elens.

 

Wat opvalt, is dat er nauwelijks aandacht is voor het versterken van ons immuunsysteem. Op social media wordt de werking van vitamine C,  vitamine D  en vitamine K zelfs in diskrediet gebracht. Youtube hanteert een actief censuurbeleid en verwijdert alles was indruist tegen. Posts die informatie geven over hoe je zelf je weerstand kunt versterken, worden verwijderd. Dit lijkt onlogisch in een wereldwijde pandemie waarin een sterk immuunsysteem van groot belang is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Effectiviteit en veiligheid van het vaccin
De afgelopen jaren is gebleken dat het ontwikkelen van een vaccin voor andere Coronavirussen (SARS en MERS) een onmogelijke zaak is. Emiritus professor immunologie Pierre Capel geeft aan dat een vaccin tegen Covid-19 ook niet zal gaan werken. Kritische geluiden zoals deze, zijn nauwelijks in de reguliere media te horen. Mensen die kritisch onderzoek doen naar de werking van vaccins en pleiten voor onafhankelijk onderzoek worden beschreven als anti-vaxxers en op een negatieve manier beschreven. 

 

 

 

 

 

De producent waar minister Hugo de Jonge een contract mee afsluit, AstraZenica, geeft zelf aan dat het vaccin mogelijk niet gaat werken. Dat het bedrijf een flink strafblad kent, is opmerkelijk. Tegelijkertijd pleit de Europese Commissie voor een versoepeling van de regels voor genetische manipulatie zodat er sneller een vaccin kan worden ontwikkeld. Deze ontwikkelingen geven niet het vertrouwen dat er hoog ingezet wordt op veiligheid. Terugkijkend op de druk op vaccineren bij de Mexicaanse griep, kunnen we leren dat vaccins niet zonder risico zijn. 

Is het vaccin verplicht?

Een vaccin verplichten druist in tegen de grondwet. Daarin staat dat ons lichaam onaantastbaar is. Desondanks wordt er vanuit de overheid en overheidsinstanties ingezet op het vaccin als enige redding uit deze crisis.  Premier Rutte en minister Hugo de Jonge laten ons doorlopend weten dat we pas weer terug naar normaal kunnen als het vaccin er is. Zo kunnen we pas weer naar een voetbalwedstrijd als het vaccin er is. De kritische lezer kan hieruit opmaken dat het vaccin als wisselgeld wordt gebruikt. We krijgen onze vrijheid weer terug wanneer we ons laten vaccineren.

 

Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik zegt op 1 vandaag dat we kunnen denken aan een beloningssysteem voor mensen die het vaccin nemen. Wanneer je het vaccin niet neemt, kun je dan bijvoorbeeld niet meer naar een concert. De implicatie van deze uitspraak is groot. Staatssecretaris Blokhuis schrijft in zijn kamerbrief van 29 juni 2020 dat hij zich goed kan vinden in het plan van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid waarin onder meer het idee wordt geopperd om laagdrempelig te vaccineren op scholen. Deze kamerbrief gaat niet specifiek over Covid-19, het is gericht op alle vaccinaties van het rijksvaccinatieprogramma. Of er ook op scholen gevaccineerd zou gaan worden voor het Covid-19 vaccin, is nog onduidelijk.

'Wij staan voor zelfbeschikking over ons eigen lichaam en het versterken van ons natuurlijke immuunsysteem'

 

Steeds meer mensen staan op voor hun vrijheid

We realiseren ons hoe belangrijk het is om te leven in vrede, vrijheid, vitaliteit en saamhorigheid.

We zijn gemaakt om in liefde en nabijheid van elkaar samen te leven. Hier zeggen wij JA! tegen.


Dit is de plek waar wij onze bronnen verzamelen. Je bent welkom, kijk gerust mee.


Heb je feedback of wil je een bron met ons delen? Stuur ons een e-mail:

 

Contact@humanityunite.info