Je bent Soeverein

Wat betekent dit eigenlijk?

Je hebt als mens de vrijheid om te zijn wie je bent en je leven vorm te geven zoals dit bij jou past.


Zoals we merken, met bijvoorbeeld de maatregelen die genomen worden rondom het coronavirus, hebben oa de eerste en tweede kamer hier veel invloed op. Hoever mag deze invloed gaan? En wat als je het niet mee eens bent met de besluiten die genomen worden? Wat is hierbij belangrijk voor jou?Souvereiniteit niet in Nederlandse grondwet
Boven alles ben je souverein, dit maakt je een mens dat in liefde en vrijheid mag leven. Souvereiniteit betekent de hoogste macht of het hoogste gezag. Ooit was dat de paus, of een koning, nu is dat meestal een staat. Een souverein persoon is iemand die geen macht erkent die groter is dan de persoon zelf. In veel landen is souvereiniteit vastgelegd in de grondwet, in Nederland is dit niet het geval. In de rechten van de mens staat dit principe wel omschreven.Volkssouvereiniteit
Volkssoevereiniteit is het principe dat het volk, in zijn geheel, het hoogste  gezag  van de staat vormt. De uitoefening van  staatsmacht  wordt bij dit principe  gelegitimeerd  doordat alle macht die regering, parlement en rechters hebben, geacht wordt vooraf via een grondwet te zijn toegekend door het volk. In een staat met volkssoevereiniteit wordt het volk dan ook geacht zichzelf een grondwet  te hebben gegeven.
De Nederlandse koning regeert volgens de afkondigingsformulieren van Nederlandse wetten bij 'de gratie Gods’. Nederland is sinds de stichting in 1815 vreedzaam geëvolueerd tot een democratische rechtsstaat, er lijkt weinig behoefte te zijn om het volkssoevereiniteitsprincipe alsnog in de grondwet vast te leggen.


Deze democratische rechtsstaat belichaamt zich in het overheidssysteem. In Nederland is het zo geregeld dat iedere burger recht heeft op veiligheid, onderwijs, basisinkomen, gezondheidszorg. Dit wordt mede gewaarborgd door bijvoorbeeld de wet, zorgverzekering, leerplicht, politie en rechters, uitkeringen en toeslagen. Contracten, polissen en bsn nummer waarborgen je rechten en plichten hierin. Hierdoor kun je je afvragen hoe vrij of souverein je nu eigenlijk bent. Wat hebben anderen over je te zeggen en klopt dit? Lever je, je vrijheden in door deze contracten en bsn nummer of ben je een souverein mens van vlees en bloed en heb je ongeacht contracten en bsn nummer de volledige beschikking over je zelf?Bescherming souvereine mens
De overheid plaatst zichtzelf boven de mens door de wet en houd zichzelf in stand door het handhaven hiervan. De Nederlandse overheid is er ter bescherming van de mens, van belang is dat bij de overheid de souvereiniteit van de mens erkent als grootste goed. Elk mens mag deze souvereiniteit voelen en vragen stellen wanneer dit niet het geval is. In Nederland kunnen we zelf onze volksvertegenwoordigers in de tweede kamer kiezen. Samen kunnen we als souvereine mensen onze vrijheid waarborgen.Bronnen:
Pioniers in schaduwbeeld: het eerste parlement van Nederland 1796-1798; PhD thesis door J. Oddens; Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG), Universiteit Amsterdam, 2012

Geschiedenis van de mensenrechten: bouwstenen voor een interdisciplinaire benadering; Maarten Kuitenbrouwer, Marij Leenders; Uitgeverij Verloren, 2000

Tweehonderd jaar rechten van de mens in Nederland. De verklaring van de rechten van de mens en van de burger van 31 januari 1795 (...); F.H. van der Burg, H. Boels; Leiden, 1995; ISBN 9012082099 Parlement & Politiek: Bestuur in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813)

A.D. Belinfante & J.L. de Reede, Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015

 

Steeds meer mensen staan op voor hun vrijheid

We realiseren ons hoe belangrijk het is om te leven in vrede, vrijheid, vitaliteit en saamhorigheid. We zijn gemaakt om in liefde en nabijheid van elkaar samen te leven. Hier zeggen wij JA! tegen.


Dit is de plek waar wij onze bronnen verzamelen. Je bent welkom, kijk gerust mee.


Heb je feedback of wil je een bron met ons delen? Stuur ons een e-mail:

 

Contact@humanityunite.info