• Monique

Wat ons opvalt

En jou misschien straks ook


Hier een aantal opvallende zaken die ons opvallen, zoals:


  • De lage sterftecijfers en de extreme maatregelen die niet in verhouding lijken te zijn

  • De spoedwet die onze vrijheden inperkt

  • De media die ons doet geloven dat we naar een permanente 1,5 meter maatschappij gaan, is dat wel zo logisch?

  • Bill Gates die de grootste sponsor is van de WHO, die lijkt te sponsoren als filantroop, terwijl het een investering is met een 1:20 return on investment, die in praatprogramma’s wordt uitgenodigd als een expert terwijl hij geen viroloog of arts is, die ons vertelt dat we pas weer naar normaal kunnen als iedereen is gevaccineerd en die de patenten heeft voor de vaccins

  • De media die het vaccin aan ons voorlegt als enige oplossing waarbij het ons opvalt dat er niet geschreven wordt over het feit dat mensen dit vaccin misschien helemaal niet willen. Het opleggen van een verplichte vaccinatie past niet bij de ernst van de cijfers en heeft grote gevolgen (mag er iemand straks je huis inkomen om jou en je kinderen verplicht te vaccineren?) Welke rechten verlies je dan? Bv NCR artikel waaruit blijkt dat er pas grootschalige evenementen worden georganiseerd als het vaccin er is https://nos.nl/artikel/2333254-rutte-wil-grote-sportevenementen-na-1-september-geen-valse-hoop-bieden.html (Betekent dat niet meer naar een concert of voetbalwedstrijd als je niet gevaccineerd bent?)

  • Cijfers die niet accuraat zijn (fimpje Maurice de Hond https://www.youtube.com/watch?v=AInm5msRrco) en waar het beleid op wordt genomen en de pagina van de RIVM waar de actuele cijfers op staan waardoor je zou kunnen denken dat het om een zeer dodelijk virus gaat https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

  • De grote mate van censuur van artsen en wetenschappers die het niet eens zijn met de WHO, stukje film opnemen waarop Susan Woicicki, ceo Youtube vertelt dat ze alles verwijderen dat in tegenspraak is met de WHO https://www.youtube.com/watch?v=MK0shLq9x6c&feature=youtu.be (The Highwire, bij 17 seconden).

“Do you have a design in mind for your blog? Whether you prefer a trendy postcard look or you’re going for a more editorial style blog - there’s a stunning layout for everyone.”

You’ll be posting loads of engaging content, so be sure to keep your blog organized with Categories that also allow visitors to explore more of what interests them.

Create Relevant Content

Writing a blog is a great way to position yourself as an authority in your field and captivate your readers’ attention. Do you want to improve your site’s SEO ranking? Consider topics that focus on relevant keywords and relate back to your website or business. You can also add hashtags (#vacation #dream #summer) throughout your posts to reach more people, and help visitors search for relevant content.

Blogging gives your site a voice, so let your business’ personality shine through. Choose a great image to feature in your post or add a video for extra engagement. Are you ready to get started? Simply create a new post now.

0 views0 comments